RSS
 

Igra piljaka

15 jul

Kamenčići iz prirode, koštunjavo voće (bademi), koštice od bresaka ili nektarina, sjajna su igračka za igru piljaka, veoma korisnom za vežbanje zapažanja, oštroumnosti, koordinacije čula vida i pokreta ruku, brzine, opuštanja. Samo pet kamenčića i  dva do četiri igrača je potrebno  za „igru bez granica.“ Igra počinje  „jedinicama,“ tako što igrač baci u vis kamenčić koji drži u ruci i pre nego što ga uhvati u letu, dok pada,  pokupi istom rukom jedan kamenčić, piljak, sa poda (zemlje, betona,). Na isti način pokupi drugi, treći, četvrti kamenčić. Ukoliko pogreši, bilo da ne podigne kamenčić sa poda ili da ne uhvati piljak koji je bačen u vis, piljci se predaju sledećem igraču.  Prvi igrač može se izabrati brojalicom ili tako što svaki igrač redom, postavi pet piljaka na nadlanicu, baci ih u vis i hvata istom rukom. Igrač koji uhvati najviše piljaka u šaci, je prvi igrač. Slede „dvojke.“ Igrač u šaci ima svih pet piljaka, jedan baca u vis, ostala četiri spušta u istom  trenutku na pod, hvatajući  i bačen u vis. I nastavlja igru bacajući jedan piljak u vis, istovremeno podiže dva piljka sa poda i hvata i onaj koji je bacio u vis. Na isti način podiže sa poda  i preostala dva piljka. Slede „trojke,“ podižući sa poda tri piljka, hvatajući i  bačen u vis, a potom podiže  sa poda još jedan preostali, hvatajući onaj, bačen u vis. Slede „četvorke,“ igrač baca jedan piljak u vis, skuplja sa poda sva četiri i hvata i onaj koji pada, bačen u vis. Igrač koji sa uspehom dovrši „četvorku,“ završava prvo kolo igre koje se boduje sa ukupno četiri  boda.

Sledi  „petica,“  “ šestica,“  „sedmica,“  „osmica,“  „devetka,“ „desetka,“ koje se nakon opisanog postupka  (ispod narednih fotografija), uvek završavaju tako što se sva četiri piljka, „uteranih“ u kućicu, obruč ili ispod mosta, pokupe sa poda, takođe  bacanjem jednog piljka u vis.

„Petica, most,“ se igra tako što igrač jedan piljak baca u vis, a jedan sa poda tera ispod „mosta,“ i na isti način preostala tri piljka. Most čini palac i kažiprstom obgrljeni srednjak. Sledi  „šestica,“  bacanjem jednog piljka u vis, a jedan u obruč koji čine palac i kažiprst i na isti način preostala tri piljka.

„Sedmica“ se  igra tako što se jedan piljak takođe baca u vis, a preostala četiri, jedan po jedan se tera ispod mostova palca i kažiprsta, kažiprsta i srednjeg prsta, srednjeg prsta i domalog prsta, domalog i najmanjeg prsta, ukupno, četiri mosta. Eventualnom greškom, igra, tj, piljci se predaju sledećem igraču koji nastavlja igru tamo gde je stao u prethodnom pokušaju. „Osmica“ podrazumeva ubacivanje piljaka u obruč, formiran kao na slici, sa osloncem na najmanji, peti prst.

Na slici, prikazana „desetka,“ podrazumeva da igrač bacajući jedan piljak u vis, preostala četiri, svaki posebno uteruje u 4 kućice – formirane između prstiju, palca i kažiprsta, kažiprsta i srednjeg prsta, srednjeg i domalog, domalog i poslednjeg, petog prsta. Nedostaje „devetka,“ koja se formira slično „petici,“ u vidu „mosta,“  tako što se kažiprst koji obgrli srednji prst, obgrli domalim prstom, te se  tri piljka teraju ispod mosta, četvrti  postavlja u ležište koje čine kažiprst i domali prst, (iznad srednjeg prsta) sa prethodno,  uvek bačenim jednim piljkom  u vis.  I tako, na kraju igre osvajamo deset bodova i imamo novi krug „igre bez granica.“

(Pravila igre ne kažu koliko visoko bacamo piljak tokom igre. Što je više odleteo, više vremena imamo  da uspešno sa poda pokupimo „jedinicu,“  „dvojku,“  „trojku,“  četvorku,“ ali ga je istovremeno, utoliko teže i uhvatiti. Izbacivanje, sakupljanje, hvatanje  „uterivanje,“ ubacivanje piljaka, izvodi se jednom rukom.)

Varijanti je mnogo. Sve bake sveta ih znaju. Zabeležimo i znane i ne znane, da se ne zaborave. Vrede.

 
Komentari su isključeni

Objavljeno u Hajde da se igramo