RSS
 

Dr Rajović:

10 mar

“Rana stimulacija je važna i za motoričke i kognitivne sposobnosth detata. Roditelji moraju znati da kretanje u periodu razvoja utiče na razvoj velikih regija kore velikog mozga, koje su važne za kognitivne sposobnosti. Posao roditelja je da podstiču dete da se kreće, da skače, da se vrti… vodeći pri tome računa o njegovoj bezbednosti. Isto tako roditelji podstiču misaone aktivnosti, koje moraju da liče na zabavu, igru i tom prilikom dete uči i prima nove informacije bez napora, objasnio je dr Rajović.“

 
Komentari su isključeni

Objavljeno u Vaspitne Teme