RSS
 

Igre za prepoznavanje boje glasa

05 mar

KO ZOVE ?

Zahtev: razlikovati glasove po boji.

Deca sede u krugu a jednom učesniku stavimo povez preko očiju i postavimo ga u sredinu kruga. Vaspitač pogledom pozove dete koje će imenom pozvati učesnika sa povezom preko očiju, a on treba da pogodi ko ga je pozvao.

Igra dobija na težini ako dete sa povezom  izabere nekolicinu drugara ( npr, Vladu, Mišu i Petra…) a oni se jedan po jedan po dogovorenom redu oglašavaju  sa “la,la,la,“ ili “bum, bum, bum,“ ili nekim stihom a učesnik sa povezom pogađa ko se prvi oglasio, ko drugi, a ko treći po redu.

KUKAVICE

Deca su raspoređena u prostoru. Jedno dete ima povez preko očiju i pogađa koja se kukavica javila sa ku-ku, ku-ku… Vaspitač rukom pokazuje koje dete će se oglasiti.

 
Komentari su isključeni

Objavljeno u Hajde da se igramo