RSS
 

POJAM SKUPA, POJAM BROJA (skica Pripreme)

20 jan

-UZRAST- starija grupa

-VASPITNO-OBRAZOVNI ZADACI:

-dalje razvijati prethodna saznanja obrazujući skupove koja imaju zajednička svojstva (po kojima pripadaju skupu koji obrazujemo); razvijati saznanje da skup čine elementi.
-dalje razvijati saznanja o ekvivalentnosti skupova (koliko crvenih žetona- toliko žutih npr,) praktičnim pridruživanjem (1:1) kao i predstavljanje skupova Venovim dijagramom.
-sagledavati relacije skupova (od pet elelmetana) prema broju elemenata i mestu svakog broja u brojnom nizu izvođenjem serijacije skupova čiji su elementi iste vrste ređajući ih u jedan niz, jedan pored drugog kako bi se moglo uočiti da je sledeći skup za jedan elemenat brojnij kao i izvođenje serijacije skupova različitih predmeta razvijajući shvatanje prirodnog matematičkog reda i mesto broja u brojnom nizu.

TOK AKTIVNOSTI:

- Aktivnost započeti razgovorom na temu – Skupovi u našoj sobi (podstaći zapažanja- skup stolica, skup knjiga, skup olovaka, skup igračaka,,,) procenjivati koji je najbrojniji. Šta čini nabrojane skupove – elementi skupa. Formirati skupove od pet različitih elemenata. Razlike i sličnosti elemenata skupova (ponovno formiranje skupova od istih elemenata razvijajući saznanje da se skup može raščlaniti i ponovo obrazovati od elemenata.)
- Sledi formiranje skupova zatvarača za boce, klasifikacijom na osnovu više izdvojenih svojstva – boja, veličina, oblik, materijal…

- Obrazovanje skupa od pet elemenata postupkom pridruživanja, ređajući elemente u niz, jedan pored drugog i formiranjem pojmova “više za jedan“ (u gornjem nizu) i “manje za jedan.“( u nizu ispod). Postupak izvodi svako dete posebno. (Pisvetiti punu pažnju shvatanju odnosa “više za jedan,“ i manje za jedan, “ kako bi se izbeglo uobičajeno dečje rezonovanje – tri je više od dva za tri)
- Predstavljanje skupova Venovim dijagramom – primeniti postupnost- grafičko predstavljanje skupova (šematsko) ka predstavljanju Venovim dijagramom (koristiti strelicu radi predstavljanja relacije među elementima jednog skupa ili među skupovima kao i druge znakove – simboli relacije jednakosti, nejednakosti i dr)
- Muzički sadržaj

- Sledi aktivnost – Struktura broja (shvatanje strukture množine od pet elemenata; 1 i 4 elementa, 2 i 3 elementa; 3 i 2 elementa)

 
Komentari su isključeni

Objavljeno u ''DEČIJI KUTAK''